human logoKiskunhalasi Szakképzési Centrum

Dékáni Árpád Technikum

6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 23. | +36-77/421-379

A mellékletben letölthető a javítóvizsgák matematika követelményei évfolyamok szerinti bontásban. Konzultációra  augusztus 13-tól kezdődően lesz lehetőség. 

Taupertné dr. Janosütz Anna Julianna „Pro Exempli Gratia – példaértékű munkáért”

Méltatás:

„Szegeden szerezte földrajz- történelem szakos középiskolai tanári diplomáját 1989-ben. Mintegy 10 évig a szegedi MÁV / Vasút a gyermekekért alapítvány nevelőotthonában dolgozva, nagy örömmel, odaadással kezdte tanári pályáját. Fejlett empatikus készségének, toleranciájának és érzelmi intelligenciájának köszönhetően, mindig a gyerekek érdekeit tartotta szem előtt. Közben tudományos munkásságának eredményeként doktori címet nyert 1991-ben történelemből. 1999 szeptemberétől iskolánk, új nevén a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának kiemelkedő pedagógusa. 18 éve a tantestület tapasztalt, meghatározó, módszertanilag kiteljesedett, elkötelezett egyénisége, akinek szívügye a történelem és földrajz tantárgyak minőségi oktatása. A tanárnő munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, pontosság, a közösségért érzett felelősség és a tanulókkal való foglalkozásokon a kimagasló eredményesség. Időt nem kímélve, tanításon kívül is foglalkozik tanulóival, segít pótolni lemaradásukat, felkészíti őket a tantárgyi megmérettetésekre, országos tanulmányi versenyekre. Rendszeres résztvevője továbbképzéseknek, konferenciáknak és pályázatoknak. Tanítványai háromszor választották iskolánk legjobb tanárának, amivel a Szilády Áron Társaság Pro Iuventute díjának örökös tulajdonosa lett, majd Vári-díjjal jutalmazták odaadó tevékenységét. Személyiségéből fakadó eredményes munkáját tükrözi a több mint ezer leérettségizett növendékének hálás mosolya, amit Julianna kap minden egyes későbbi találkozásaik során. A kitüntetéssel iskolánk szeretné kifejezni szeretetét, nagyrabecsülését és köszönetét az elkötelezett, nagy hivatástudattal végzett nevelő munkájáért.”

taupertné

 Gratulálunk!

Pro Scientia az általános tudományokban elért kiváló munkáért”,

varga árpád

Varga Árpád

Méltatás: 12/D osztályos tanuló, 2014-2018 között volt az iskola tanulója közszolgálat szakmacsoportban. Tanulmányi eredménye mindig kiemelkedő volt, mind osztályszinten, mind évfolyamszinten. Végig magas színvonalon teljesített, a tanulmányi átlaga a négy év során 4,8-és 5,00 között volt. Kimagasló eredményét mutatja, hogy minden év végén a nevelőtestület általános dicséretben részesítette. Az iskolában való teljesítését, a szorgalom, az alázat és a tudásvágy ösztönözte. Munkabírása, tanuláshoz való hozzáállása példa lehet osztálytársai, évfolyamtársai előtt.

 

„Pro Exempli Gratia – példaértékű munkáért”

kenderesi anna

Kenderesi Anna

Méltatás: a 12. E osztályos gyakorlatos színész tanuló az eltelt négy év alatt az iskolai közösségi-és kulturális élet meghatározó egyénisége volt. Már 9. évfolyamos korában részt vett a Kaméleon Társulat munkájában, s így részese tudott lenni a sikereknek. Csoporttársaival az eltelt négy év alatt közel száz alkalommal állhatott közönség elé. Az ágazati szakmai érettségi versenyen iskolánk tanulói közül a legjobb eredményt érte el. Történelemből emelt szintű érettségi vizsgát tesz. Sok sikert kívánunk neki a hosszú úton!

 

„Pro Professionis - szakmai tantárgyakban elért kiváló munkáért”

gábor izabella

Gábor Izabella Dóra

Méltatás: a 12/A osztályos tanuló négy évvel ezelőtt lett iskolánk tanulója és kollégiumunk lakója. Kiválóan beilleszkedett, és kitűzött céljainak megfelelően mindig próbált a maximumra törekedni – sikerrel. A szakma iránti elköteleződése folyamatosan nőtt az évek alatt. Kötelező feladatain túl rendszeresen önkénteskedik is. Szüreti felvonulások alkalmával nyújtott elsősegélyt, ha erre szükség volt, de kollégiumi lakótársainak is minden évben tart gyakorlati bemutatót újraélesztésből. Szép eredménnyel szerepelt az ÁSZÉV versenyen is. A kórházi gyakorlatot lelkiismeretesen, odaadással végezte, a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtva ezzel évfolyamában. Egészségügy ismeretek tárgyból emelt szintű érettségire jelentkezett. Következő tanévben gyakorló ápoló képzésben, iskolánkban folytatja tanulmányait, ezt követően diplomát adó képzésben szeretne felsőfokú végzettséget szerezni – természetesen egészségügyi területen.

 

„Pro Linguam az idegen nyelvek tanulásában elért kiváló munkáért”- díj”

bánóczki Zoltán

Bánóczki Zoltán Szilveszter.

Méltatás: a 12/D osztályba járó Zoltán 4 évig kitartó szorgalmas munkájával maximálisan teljesítette a követelményeket, minden tanévben példásan szerepelt, ezért szaktanári dicséretekben is rendszeresen részesült. Nyelvi készségei kimagaslóak. Mind szóban mind írásban a legjobbak közé tartozik. Aktívan részt vett az órákon. A munkához való sajátos hozzáállásával, jó humorával színessé tette a tanórákat.

 

A 12/A kitüntetett tanulója

borsos lili

Borsos Lili

Méltatás: Lilire négy éven keresztül az osztály összetartó erejeként számíthatott mindenki. Egészségügy szakmacsoportos tanulóként elhivatottan végezte munkáját a gyakorlatokon, osztálytársai mindig számíthattak segítségére, a felmerülő, közösségen belüli konfliktusokat kifinomult érzékkel kezelte. Tanáraival szemben tisztelettudó viselkedést tanúsított, bármilyen tanórán kívüli feladattal meg lehetett bízni. Eredményesen vett részt a XX. Országos Egészségügyi és Szociális Diákkonferencián. Sok sikert kívánunk neki a továbbiakban!

 

A 12/B kitüntetett tanulója

kiss dávid

Kiss Dávid

Méltatás: a közösségért, az osztályáért és az iskoláért minden pillanatban igyekezett a tőle telhető legtöbbet megtenni. Az osztályában kiemelkedő egyéniségével színezte be a hétköznapokat. Humorával, kreativitásával és mindig jó hangulatával a közös programokat, eseményeket tette felejthetetlenné. Neki köszönhetjük a tavalyi év folyamán elkészült kisfilmet is, melyet a Halasi Filmszínházban is bemutattak. Mindemellett az utolsó tanévben nem kis erőfeszítések árán a tanulmányai eredményein látványosan javított. Tanáraival mindig tisztelettudó, kommunikatív és illedelmes, mely értékek napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak. Gratulálunk!

 

A 12/C kitüntetett tanulója

bartók antónia

Bartók Antónia

Méltatás: az ország másik feléből, Borsod-Abaúj Zemplén megye Miskolc járás egy kisvárosából, Emődről került hozzánk Kiskunhalasra Rendész diákként a 9/C osztályba került, ahol munkáját mindig magas színvonalon végezte, így lett éveken keresztül az osztály egyik legjobb tanulója. Közösségi és tanulmányi munkája egyaránt kiemelkedő, magaviselete példamutató. Rendszeresen képviselte az osztályt a különféle rendezvényeken. Az osztályfőnöke felkérését mindig teljesítette. Szorgalmas, segítőkész, lelkiismeretes, szerény, megbízható tanuló, akire az osztály és az iskola közössége is büszke lehet.

 

A 12/D kitüntetett tanulója

szalai dorina andrea

Szalai Dorina Andrea

Méltatás: a 12/D-s tanuló 2014-2018 között volt az iskola tanulója közszolgálat szakmacsoportban. Tanulmányi eredménye mindig kiemelkedő volt.

A hölgyek között mindig a legjobb teljesítménnyel rukkolt elő. Mind szóbeli, mind írásbeli számonkéréseknél kiválóan teljesített. Ezen kívül bájos mosolyával, kedves viselkedésével, szókimondásával, barátságos, tisztelettudó természetével hozzájárult, hogy osztályának egyik központi személyiségévé váljon. Egy egész közösség számára személyisége példa lehet.

 

A 12/E kitüntetett tanulója

bátyity lászló

Bátyity László

Méltatás: Lacinak az osztályközösségért végzett munkájáért, valamint az iskolai rendezvényeken való közreműködéséért. László az évek folyamán ötleteivel, szervezőkészségével és a megvalósításban való tevőleges részvételével hozzájárult az osztályközösség összekovácsolásához, egyben tartásához. Mindemellett az iskoláért végzett munkában is kiemelkedett társai közül. Vendéglátó szakos tanulóként folyamatosan segítette és szolgálta színvonalas munkájával az iskolai rendezvényeket, segített az alsóbb éveseket.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2018-ban is megrendezte a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV), kibővítve ezt az Országos Szakmai Tanulmányi Versennyel (OSZTV), melyek országos döntőjére „XI. Szakma Sztár Fesztivál” elnevezéssel 2018. április 23-25 között Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont G és F pavilonjában került sor.

A versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák – beleértve a ráépülő, magasabban kvalifikált szakmákat is − társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése a szakmatanulás népszerűsítése révén, „A jó szakma felér egy diplomával” szlogen jegyében.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében, iskolánkból a 11. évfolyamos tanulóink közül az építészet, közlekedésgépészet, szépészet, kereskedelem és vendéglátás ágazatokból összesen 39 diák látogatta meg a fesztivált.

A diákok szakmai tárlatvezetésen vettek részt, valamint az egyes szakmák standján a nekik szóló feladatokban kipróbálhatták képességeiket, tehetségüket és a tanult ágazatukban további szakmai tapasztalatot szerezhettek.

Köszönjük a Bács- Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara dolgozóinak, hogy lehetővé tették az egynapos ingyenes szakmai kirándulást a tanulóink számára!

szakma sztar

 

Somosköviné Németh Ildikó
gyakorlati oktatásvezető

A 2018/2019-es tanévre felvételt nyert tanulók névsora:

0013 Kereskedelem ágazat:

1. Balanyi Krisztina            

2. Bálind Barbara Ágnes     

3. Csamangó Milán              

4. Dudás Diána                    

5. Huczek Noémi

6. Kállai Martin Gábor 

7. Kovács Róbert

8. Ladamérszki Viktória 

9. Pastrovics Petra

10. Seprényi Éva Alexandra 

11. Zelei Barbara Leona 

 

0014 Közlekedésgépész ágazat:

1. Csuport Ádám 

2. Farkas Bence 

3. Farkas Zoltán Máté 

4. Járomi Bálint 

5. Németh Kristóf László 

6. Szabó Bence 

7. Szalma Márton 

8. Vig Gábor 

 

0018 Vendéglátóipar ágazat:

1. Bakonyi János Bence 

2. Baráth Helga Anna 

3. Hegedűs Hédi 

4. Hódi Beatrix 

5. Kárász Izabella 

6. Kiss Viktória Zsuzsanna 

7. Kristóf Annamária 

8. Kutasi Klaudia Magdolna 

9. Lázár Nina 

10. Somogyi Dóra 

11. Szekeres Viktória 

12. Tarkó Lizett 

 

0015 Rendészet és közszolgálat ágazat:

1. Ács Fanni 

2. Csamangó Bence 

3. Futó Bence 

4. Gellér Tamás 

5. Gilice Levente 

6. Hugyi Gábor 

7. Huszár Lilla 

8. Kiss Roland Attila 

9. Kollár Kristóf Bátor

10. Konkoly Gábor Alex 

11. Kormos Vanessza 

12. Korom Jázmin Napsugár 

13. Kovács Alexandra 

14. Kovács Kíra Dóra 

15. Kovács Márkó Mátyás 

16. Lévai Szabolcs 

17. Mayer Ágnes 

18. Mihálovics Margit Kitti 

19. Móczár Zoltán 

20. Morvai Nikolett 

21. Nemes Dániel József 

22. Pap Gergő 

23. Pap Zoltán 

24. Rékasi Lehel 

25. Sinkár Dominik 

26. Sirbu Maria Magdalena 

27. Sodin Roland 

28. Solti Bálint 

29. Subák Olivér 

30. Szabadi Róbert 

31. Tamás Marcell 

32. Tóth Kleopátra Jázmin 

33. Vasvári Viktor 

34. Vincze Martin 

35. Vozár János Ádám 

 

0020 Előadóművészet ágazat:

1. Farkas Réka 

2. Leiter Levente 

3. Szarvas Gyula 

4. Szőke Eugénia 

5. Vörös Lóránt 

 

0149 Szociális gondozó és ápoló:

1. Csősz Brigitta 

2. Demeter Rebeka 

3. Kerekes Martin 

4. Kolompár Melissza Vivien 

5. Kolompár Viktória 

6. Korsós Barbara 

7. Kotyán Bettina 

8. Molnár Viktória 

9. Nagy Réka 

10. Nemes Dóra 

11. Osztobányi Benedek 

12. Pálfi Norbert 

13. Sárvári Evelin

14. Szilner Szabina 

15. Szombati Cintia 

A Nemzetgazdasági Minisztérium az ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak országos tanulmányi versenyeit a magyarországi, nappali rendszerű képzést folytató szakgimnáziumok azon tanulói számára hirdette meg, akik a versenykiírás tanévében a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanulói és vizsgájuk a május-júniusi vizsgaidőszakban esedékes ágazati, valamint ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak valamelyikéből.

Iskolánkban számos olyan vizsgatárgy oktatása is zajlik, melyek közül többen jelentkezhettek erre az országos tanulmányi versenyre, köztük a közlekedés ismereteket tanuló diákjaink is. A 12/B osztály közlekedés-üzemvitel ágazatra járó tanulói közül két fő vállalta a megmérettetést, Gherman Mihály és Ungor Dániel, akik 2018. március 7-én vettek részt az elődöntőn. Az elődöntő interaktív formában került megrendezésre, melyen a versenyzőknek az iskola biztosította a számítástechnikai eszközt és a megfelelően működő internetelérést - tanári felügyelet mellett. Az országos elődöntőn 48 tanuló vett részt. Ungor Daniel 33., Gherman Mihály 34. helyezést ért el, ami tisztes eredmény, hisz korábban nem volt jelentkezőnk. Gratulálunk mindkettőjüknek az elért eredményhez!

Novák László Miklós
közlekedésgépész műszaki tanárthumbnail IMG 8442

Március 08-án az iskolánkban lévő felújítás okán 7 osztály vett részt szakmai kiránduláson.

- 9. évfolyamból három osztály látogatott ki a Katasztrófavédelemhez.

Egy nagyon tartalmas délelőtt várt rájuk, ahol megtekinthették a felszereléseket, eszközöket, felpróbálhatták a tűzoltók ruházatát, valamint próbariasztást is tartottak, ahol láthatták hogyan csúsznak le a tűzoltók a szertárba vezető csövön és öltöznek fel másodpercek alatt, hogy a jelzést követő 120 másodpercen belül el tudjanak indulni.

- 10. évfolyamból két osztály a helyi és megyei rendőri szervekhez látogattak! Őket a rendőrség épületénél fogadva több érdekes program várta. Meglátogatták a Készenléti rendőrséget, ahol megtekintették a különböző csapaterős/ kényszerítő eszközöket, gépjárműparkot. Onnan átmehettek az Őrzött szállás épületébe, megnézték a különböző cellákat, előállító/ kihallgató helyiségeket, majd egy Idegenrendészeti előadást hallgattak meg, és végül a Határőrség múzeumát tekintették meg, egy tárlatvezetéssel, ahol rengetek érdekes történetet halhattak.

- 11. évfolyamból két osztály pedig a Kiskunhalasi Járásbíróságra látogathattak, ahol egy bírói előadást hallgathattak meg, ezzel is bővítve a jogi ismeretiket.

Érdekes, tartalmas nap volt, ahol a különböző rendészeti fegyveres szervek munkáját tekinthettük meg.

29136019 1767994953253467 2588137573058609152 o 29136403 1767995153253447 7313816498877759488 o 29136486 1767995003253462 6362887344856498176 o 29176735 1767994883253474 8722860660125335552 o

Iskolánkból a múlt héten 44 tanuló ment különbusszal Budapestre, a BODY kiállításra.

Mivel volt még időnk a megbeszélt időpont előtt, azért előtte a Budai Várnegyedben sétáltunk, megnéztük Halászbástyát és a Mátyás-templomot. Meglátogattuk az Arany Sas Patikamúzeumot, ami nekünk azért volt érdekes, mert az első gyógyszertár volt Budán. Ez a kiállítás az egyetemes és magyar gyógyszerészettörténet rekvizitumait mutatja be, különös hangsúlyt fektetve a reneszánsz és barokk korának gyógyszerészetére, iparművészeti értékeire.

A BODY kiállításra délután volt időpontunk, ahol 2200 négyzetméteren több száz preparátumot tekintettünk meg. A szakszerű tárlatvezetéssel még inkább érdekes volt, egy interaktív anatómia órának felelt meg. Az összes életfolyamatot bemutatták, az embrió és a magzat fejlődésétől majd a születéstől a halálig, át a káros szenvedélyekig.

 

Somosköviné Németh Ildikó
gyakorlati oktatásvezető

2018. március 8-án, csütörtökön sikeres eredménnyel szintvizsgáztak iskolánk 9/E osztályos szociális gondozó és ápoló tanulói. Sikeres eredményükhöz nagyban hozzájárult felkészítő tanáraink segítsége, melyet ezúton is hálásan köszönünk!

A vizsga két részből állt; írásbelivel kezdtek reggel 8 órakor, majd gyakorlati vizsgatevékenység formájában is számot adtak tudásukról.

Minden tanuló nagy erőfeszítéssel készült erre a megmérettetésre, mely az első lépcsőfok volt számukra a továbbhaladásukhoz. Szerencsére mindenki elvezhette munkája gyümölcsét a nap folyamán, mert az összes tanuló jeles minősítést kapott.

Elnök-asszony mindenkit dicsérettel illetett, valamint a 16 vizsgázóból négy tanulónkat írásbeli teljesítményéért, egy tanulót pedig kiemelkedő gyakorlati teljesítményéért külön kiemelt értékelése során.

28877218 1827575010607997 1285160547 o 28877236 1827573163941515 1111225993 o 28938489 1827570510608447 10540835 o

Minden résztvevőnek köszönjük a segítségét mind az előkészületekben, mind az utómunkálatokban!

Becze Györgyi
osztályfőnök

adj vért. 2 png

A korábbi évekhez hasonlóan idén is várjuk a véradókat február 26-án, hétfőn a Kossuth utcai épület A06-os termébe 9 és 13 óra között. A véradásra mindenki feltétlenül hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint TAJ-kártyáját!

Néhány tudnivaló a véradásról:

A véradás az a segítségnyújtás, amikor önkéntesen, saját vérünkből csekély mennyiséget más személy számára felajánlunk úgy, hogy az alkalmas legyen a beteg gyógyítására.

• Véradó lehet mindenki, aki egészséges betöltötte a 18. életévét, de még nincs 65 éves, és testsúlya meghaladja az 50 kg.

• Nők évente háromszor, férfiak évente ötször adhatnak vért. Két véradás között minimum 56 napnak kell eltelnie

• A véradás alkalmával steril vérvételi zsákba, egyszer használatos tű segítségével 4,5 deciliter teljes vért vesznek le (egy egység/1E), és egy keveset a vizsgálathoz mintacsövekbe

• A véradás 30-45 percet vesz igénybe, adatfelvétellel és kivizsgálással együtt

• Fontos a véradás előtti folyadék fogyasztás mely segít a véradás alkalmával levett plazma pótlásában és, ha megfelelő mennyiségű folyadék van a szervezetben az erek teltebbek, a véna jobban látható, gyorsabb a vérvétel.

• A vér sejteket, (vörös és fehérvérsejt, vérlemezkék) és plazmát tartalmaz, mely a vér folyékony része.

A levett vérből vörösvérsejt-koncentrátum, plazmakészítmények és vérlemezke-koncentrátum készül, így egy egység teljes vér 3 beteg életén segíthet.

Véradás=Szűrővizsgálat

A véradás után a mintacsövekbe levett vért minden alkalommal kivizsgálják függetlenül attól, hogy a véradó hányszor adott vért.

A kötelező tesztek a HIV, Hepatitisz-B, Hepatitsz-C, szifilisz kimutatás és a vércsoport meghatározás.

A véradás menete:

1. Ön megadja személyi adatait a nyilvántartáshoz, kitölt egy kérdőívet egészségügyi állapotáról. Az adatfelvételhez a személyi igazolványra, lakcím- és TAJ kártyára feltétlenül szükség van. (Figyelem! Csak az eredeti TAJ-kártya fogadható el, fénymásolat nem!)

2. Külföldi állampolgár esetén útlevél és magyar TAJ kártya szükséges (Figyelem! Csak az eredeti TAJ-kártya fogadható el, fénymásolat nem!).

3. Elfogyaszt egy-két pohár teát, hogy a leadandó folyadékot előre pótolja szervezetében.

4. Laboratóriumi és orvosi kivizsgálás következik.

5. Kényelmesen elhelyezkedik a vérvételi ágyon. A steril vérvételi zsákba 5 perc alatt leveszik a vért. Még 5 perc pihenő!

Köszönjük a véradást!

"Adj vért és ments meg három életet!"

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről XI. Fejezet a felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések 33.§ (1) Az iskolai rendszerű szakképzés felnőttoktatás keretében is folyhat 2015. szeptember 01-től. A felnőttoktatás keretében folyó szakképzés a részt vevő tanuló sajátos elfoglaltságához, egyedi életkörülményeihez igazodó képzési forma, amely képzési-szervezési formától függően a nappali, az esti, a levelező oktatás munkarendjében és az oktatás egyéb sajátos munkarendjében folyhat. Az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben – függetlenül az oktatás munkarendjétől – ingyenes a második szakképesítés is.

Iskolánk a 2015/2016-os tanévben keresztféléves rendszerben az alábbi osztályokat indítottuk el:

- Logisztikai ügyintéző

- Szociális gondozó és ápoló

- Gyakorló ápoló

apolo2 600 x 450 szocgondozók 600 x 450 logisztikusok1 450 x 600

                 Gyakorló ápoló                                        Szociális gondozó és ápoló                            Logisztikai ügyintézők     

A képzésük 2018. január 05-én sikeresen befejeződött. A komplex szakmai vizsgát mindhárom osztály kiemelkedő eredménnyel zárta. A vizsga összesítését az alábbi táblázaton ismertetjük:

              Szakképesítés                     Létszám           A komplex vizsga eredménye            A vizsgán nyújtott dicséretek

          Logisztikai ügyintéző                   10 fő                                  3,8                                                          ------

    Szociális gondozó és ápoló              12 fő                                  4,6                                     6 db általános dicséret

           Gyakorló ápoló                             14 fő                                  4,5                                     6 db általános dicséret

                                                                                                                                                        1 db gyakorlati és szóbeli dicséret

                                                                                                                                                        1 db szóbeli dicséret

 

Gratulálunk és mindenkinek jó elhelyezkedést kívánunk!

 

Somosköviné Németh Ildikó
gyakorlati oktatásvezető

Iskolaújság megtekintése (PDF)

Megtekint

Kapcsolódó oldalak

hatartalanul 

EEK logó részletekkel 

ikk 

Támogatóink

m style logo 

felegyhazitej logo bg 

primor logo bg