human logoKiskunhalasi Szakképzési Centrum

Dékáni Árpád Technikum

6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 23. | +36-77/421-379

A középfokú oktatási rendszer

Az alábbiakban összefoglaljuk a középiskola-típusokat, legfontosabb sajátosságait és a továbbtanulási

lehetőségeket.

honlap képzési fogalomtár

Technikum: (új iskolatípus, korábban: szakgimnázium)

2020-tól új iskolatípus, a korábbi szakgimnázium átalakításával. A képzési idő öt év. Az első két év ágazati alapozása után, a szakmai ok- tatás duális képzésben folyik. A negyedik év végére három kötelező közismereti tárgyból (magyar, történelem, matematika) tesznek előrehozott érettségit a diákok. Az idegen nyelvi és a szakmai érettségire az ötödik év végén kerül sor. A szakmai érettségi a technikusi szakma szakmai vizsgája lesz, így a 13. év végi sikeres vizsga után a diák két végzettséget igazoló bizonyítványt kap: érettségi bizonyítványt és technikusi szakmai végzettséget igazoló oklevelet. A technikumban megszerzett tudás meg- teremti a lehetőségét annak, hogy a jó eredménnyel végzett tanulók az emelt szintű érettséginek számító szakmai vizsga figyelembevételével, azonos ágazaton belül, a felsőoktatásban továbbtanulhassanak.

Annak érdemes technikumot választani, aki képes érettségi bizonyítványt szerezni, és komolyabban érdeklődik egy meghatározott szakmairány felé.

Adottságai, képességei és irányultsága alapján, már ebben az életkorban valószínűsíteni lehet az érettségi után egy meghatározott szakmairányban történő foglalkozásválasztást.

Szakképző iskola: (új iskolatípus, korábban: szakközépiskola)

A szakképző iskolában hároméves a képzési idő. Az első évben ágazati alapoktatás, az azt követő két évben duális képzés folyik, elsősorban szakképzési munkaszerződéssel. A végzés után lehetőség van az érettségi vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére. Mivel a szakképző iskolában és a technikumban is ágazati alapoktatás folyik a képzés első szakaszában, a 9. évfolyam végén van átjárhatóság a két iskolatípus között különbözeti vizsga nélkül. Az ágazati alapoktatás ágazati alap- vizsgával zárul, amely egyszerű munkakörök betöltésének a feltétele.

Szakképző iskolai képzést akkor tanácsos választani, ha az érettségi megszerzése nappali tagozaton valamely oknál fogva nem valószínű, és a tanuló inkább szakmát szeretne elsajátítani.

Ágazati alapvizsga (ÚJ):

Az ágazati alapoktatást le záró vizsga, technikumban a 10., szakképző iskolában a 9. évfolyam végén. Sikeres vizsga esetén a tanuló jogosult a duális képzésbe való belépésre. Az ágazati alapvizsga eredménye a képzést záró szakmai vizsga eredményébe beszámít. Ez azt jelenti, hogy ha valaki egy szakma megszerzését követően az adott ágazathoz tartozó további szakmát kíván szerezni, az ágazati alapvizsgát nem kell megismételnie.

Duális szakképzés (ÚJ):

A duális szakképzésben a tanuló szakirányú elméleti oktatását elsősorban a szakképző intézmények, a szakirányú gyakorlati oktatást az intézménnyel együttműködő cégek, vállalatok végzik. Így a tanulók már a szakma megszerzése előtt valós gazdasági környezetben, korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek. A duális szakképzés alatt a cégek a tanulókkal szakképzési munkaszerződést kötnek, melyet a szakképesítés megszerzése után - kölcsönös megelégedés esetén munkaszerződéssé is alakíthatnak. A diákok munkabért kapnak.

Első és második szakképesítés:

A Szakmajegyzékben szereplő, technikumban vagy szakképző iskolában megszervezett, az állam által támogatott képzésben megszerzett államilag elismert szakmák, amelyek adott munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására képesítenek.

Ösztöndíj a szakképzésben (ÚJ):

Minden szakképzésben részt vevő tanulónak tanulmányi eredménytől függő mértékű ösztöndíj jár, amelyet a továbbiakban - a duális képzésben - munkabér vált fel. Az ösztöndíj mértéke a mindenkori minimálbér meghatározott százaléka. Az idei évben ez azt jelenti, hogy a technikumok 9-10. évfolyamán min- den tanuló havi 8 ezer forint összegű, a szakképző iskola 9. évfolyamán havi 15 ezer forint összegű ösztöndíjat kap. Technikumban a 11. évfolyammal, szakképző iskolában a 10. évfolyammal kezdődően a tanulók tanulmányi eredménytől függően akár havi 10 és 50 ezer forint közötti összegben részesülhetnek, ha valamilyen okból duális képzésben nem vesznek részt. Az ösztöndíj egy része pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre, melyre akkor jogosult a tanuló, ha sikeresen befejezi a képzést és szakmát szerez. Ennek mértéke 150 ezer forinttól 300 ezerig terjedhet, a szakmai vizsga eredményétől függően.

Ösztöndíjra jogosultság (technikumi oktatás)

A szakképzési rendelet 170. § (3.) bekezdése alapján: Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevőtanuló jogosult.

A szakképzésbe újonnan belépő tanulók számára ösztöndíj rendszert vezettek be, ami azt jelenti, hogy a tanulók már az ágazati alapoktatás során ösztöndíjat kapnak.

Az ösztöndíj rendszerben rászorultsági támogatást is kaphatnak a diákok, ez nem jár automatikusan, meg kell pályázni. Amennyiben hátrányos helyzetű vagy és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a tanuló tanulmányi átlaga 3,5 felett van, az ösztöndíjra jogosult (ez majd a második félévben lesz aktuális).

Az ösztöndíjat a tanuló által megadott bankszámlára utalják minden hónap 28. napig azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj, illetve támogatás a második hónapban egy összegben kerül átutalásra.

A KRÉTA elektronikus napló rögzíti a diákok tanulmányi eredményét és hiányzásait és ez alapján történik a tanuló kifizetése.

Nem részesül ösztöndíjban az a tanuló:

  • akinek az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást (az adott tanév hátralévő részében már nem kapja az ösztöndíjat)
  • megismételt évfolyamon (évfolyamismétlésre kötelezték).
  1. SZEPTEMBER 1-JÉN BEISKOLÁZOTT TANULÓK ÖSZTÖNDÍJAIT az alábbi táblázaton ismertetjük.

Alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege, amely 2020. január 1-től 161.000 Ft

ÁGAZATI ALAPOKTATÁS

Ösztöndíj a technikumban

Ösztöndíj a szakképzőiskolában

(9-10. évfolyam) havonta

(9. évfolyam) havonta

alap %-a összege 2020-ban

alap %-a összege 2020-ban

5 % 8.050 Ft

10 % 16.100 Ft

RÁSZORULTSÁGI TÁMOGATÁS HAVONTA

tanulmányi átlag

alap %-a összege 2020-ban

3,5 <

20 % 32.200 Ft

 

Szakmai vizsga (ÚJ):

Állami vizsga, amely a szakirányú oktatás során megtanult, a képzési és kimeneti követelményekben az adott szakmára speciálisan előírt szakmai ismeretek elsajátítását országosan egységes eljárás keretében méri. Sikeres szakmai vizsga a képesítés megszerzésének feltétele.

Szakmajegyzék (ÚJ):

Az állam által elismert szakképesítéseket tartalmazó lista. A Szakmajegyzékben 175 alapszakma szerepel 24 ágazatba sorolva. Feltüntetik benne az ágazaton belüli szakmákat, a képzés idejét valamint a digitális kompetencia szintjét.

Jelentkezési lap:

A középfokú iskolai felvételi kérelmet az Oktatási Hivatal által elkészített és honlapján közzétett jelentkezési lapon lehet benyújtani. Az eljárásban részt vevő tanuló több jelentkezési lapot is kitölthet. Egy jelentkezési lapon egy iskola adatai tüntethetők fel, egy iskolánál több tanulmányi terület is megjelölhető. A jelentkezési lapon a választott tanulmányi terület belső kódját minden esetben fel kell tüntetni.

Tanulói adatlap:

A tanulónak a jelentkezési lapokkal együtt külön adatlapot is ki kell töltenie, melyen feltünteti, hogy hány jelentkezési lapot állított ki, több jelentkezés esetén – akkor is, ha ugyanarról az iskoláról van szó – feltüntetve a felvételi kérelmek tanulmányi területeinek a rangsorát.

Módosító tanulói adatlap:

Az általános iskola 2021. március 22. és 23. között egy alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülő közösen módosíthassa a tanulmányi területek rangsorát a tanulói adatlapon.

Egészségügyi alkalmasság:

Orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása annak, hogy a személy testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes (önmaga és mások veszélyeztetése nélkül) adott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre.

Felvételi Központ:

Feladata a Tanulói adatlapok feldolgozása, a felvételi eljárás végeredményének kialakítása.

Az Oktatási Hivatal (OH) Köznevelési Információs Rendszerek Osztályának elérhetőségei:

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélszolgálat telefonszáma: (96) 510 000

Iskolaújság megtekintése (PDF)

Megtekint

Kapcsolódó oldalak

hatartalanul 

EEK logó részletekkel 

ikk 

Támogatóink

m style logo

felegyhazitej logo bg

primor logo bg

PA logó kis méret 1

Alveola logo 2020

beautypartner logo 1500x1090

BIOLA biokozmetikumok vedjegy

Catrice Cosmetics Logo 2020

Ilcsi logo Natural Skincare CMYK

Karaja Italy black logo

MakeUpPro4

NEW PANDHYS logo 300dpi

LOGO fitoC naturals 2020 01 10

stella r logo piros feher alapon 1

Waxone Blue logoMatrix 2021 Logo Vertical Rainbow Icon Black Text Outlined 2Logo LP blanc 2